Kurs ma na celu przede wszystkim:

 • rozwój kreatywności i wyobraźni,
 • inspirowanie do poszerzania wiedzy o świecie poprzez odtwarzanie fascynujących zjawisk i cudów ze świata roślin, zwierząt i cywilizacji,
 • ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi,
 • usprawnianie zdolności manualnych,
 • wzmacnianie wytrwałości w dążeniu do celu oraz wypracowanie nawyku kończenia rozpoczętych działań,
 • budowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości,
 • naukę radzenie sobie z niepowodzeniami,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
 • doskonalenie koordynacji ruchowej, pracę nad prawidłową postawą ciała i zachęcanie do aktywności fizycznej.

Informacje dodatkowe

 • kurs składa się z 18 zajęć,
 • zajęcia są skierowane do dzieci, które ukończyły Kurs Podstawowy,
 • zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się raz w tygodniu,
 • zajęcia odbywają się w małych grupach max 8-osobowych,
 • czas trwania zajęć to 60 minut,
 • podczas zajęć dzieci korzystają między innymi z zestawów Lego Education®,
 • organizator posiada ubezpieczenie OC.  

Serdecznie zapraszamy!