Kurs ma na celu przede wszystkim:

 • stymulowanie kreatywnego myślenia i działania na bazie bogatej wyobraźni dzieci
 • poznawanie różnych zastosowań i możliwości jakie oferują klocki Lego Education®,
 • pobudzanie ciekawości oraz inspirowanie do zadawania pytań,
 • ćwiczenie cierpliwości i systematyczności,
 • rozwój wytrwałości i nawyku kończenia rozpoczętych działań,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • kształtowanie prawidłowej sylwetki oraz zdolności manualnych.

Informacje dodatkowe:

 • kurs składa się z 18 zajęć,
 • zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się raz w tygodniu,
 • zajęcia odbywają się w małych grupach max 8-osobowych,
 • czas trwania zajęć to 60 minut,
 • podczas zajęć dzieci korzystają między innymi z zestawów Lego Education®,
 • organizator posiada ubezpieczenie OC.  

Serdecznie zapraszamy!