Dzieci mają niemal nieograniczone możliwości uczenia się. Związane jest to z dynamicznym rozwojem układu nerwowego. Najlepszym sposobem na stymulowanie rozwoju dzieci jest dostarczanie im różnorodnych bodźców. Wiedza i umiejętności w ten sposób zdobyte są kluczowe do kształtowania różnych rodzajów inteligencji, między innymi: logicznej, emocjonalnej, przestrzennej, motorycznej. Ważnymi elementami intelektualnego rozwoju są eksperymentowanie i szukanie rozwiązań metodą prób i błędów. Do tego właśnie zachęcamy podczas naszych zajęć, dzięki czemu dzieci chętnie rozwiązują postawione przed nimi zadania, wyrażają własne pomysły i spostrzeżenia, a przede wszystkim wykorzystują swoją wrodzoną ciekawość świata.