Imię i nazwisko Klienta*

Miasto*

Adres*

Telefon kontaktowy*

E-mail kontaktowy*

Imię i nazwisko dziecka*

Data urodzenia*

Rodzaj kursu*

Uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie informacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizacji Kreatywnych Warsztatów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone *